Dożynki parafialno-sołeckie w Lubowidzu

Utworzono: 17-08-2022

15 sierpnia 2022 r. na terenie rekreacyjnym w Lubowidzu odbyły się dożynki parafialno-sołeckie. Wydarzenie rozpoczęła uroczysta Msza Św. Zdzisław Chojnacki - Wójt Gminy cytując Jana Pawła II („Oddaje hołd spracowanym rękom polskiego rolnika”), podziękował rolnikom za trud pracy, jaki na co dzień wykonują i zdrowia, dostatku oraz wzajemnego szacunku. Regionalne dania przygotowało KGW Mosty i aktywni członkowie rad sołeckich. Udział w dożynkach wzięli zaproszeni goście, m.in. Łukasz Kowalski - dyrektor Pomorskiego Oddziału ARIMR, Edmund Głombiewski - Wicestarosta Lęborski. Głównym organizatorem wydarzenia była parafia pw. św. Brata Alberta w Mostach.

Teren rekreacyjny w Lubowidzu podczas dożynek - widok ogólny.
Informacja o dożynkach na drzwiach.
Ołtarz kościoła w Lubowidzu przed Mszą Św.
Władze gminy z zaproszonymi gośćmi podczas dożynek - wspólne zdjęcie.
Na zdjęciu od lewej: Bogusław Wrzesień - przedsiębiorca, Łukasz Kowalski - dyrektor Pomorskiego Oddziału ARIMR, Zdzisław Chojnacki - Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska.
Występ artystyczny.
Płody rolne.
Wieniec dożynkowy.
Wspólne zdjęcie z Kołem Gospodyń Wiejskich.
Na zdjęciu od lewej: Bogusław Wrzesień - przedsiębiorca, Zdzisław Chojnacki - Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, Monika Włusek - Zastępca Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska, Łukasz Kowalski - dyrektor Pomorskiego Oddziału ARIMR,
Występ artystyczny.
Występ artystyczny.