Dodatek węglowy - zasady/wniosek

Utworzono: 17-08-2022

Dnia 12 sierpnia 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Aby otrzymać dodatek węglowy należy spełnić poniższe kryteria:

  • Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:
  1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego),
  2. główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
  • Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:
  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
  • Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000 PLN.

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Informujemy, że na terenie gminy Nowa Wieś Lęborską realizacją ustawy o dodatku węglowym zajmować się jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej mieszczący się przy ulicy Młynarskiej 11. Szczegółowe informacje w sprawie dodatku węglowego w tym wzór wniosku do pobrania dostępne są na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej (www.gopsnwl.pl) w zakładce aktualności oraz druki i formularze - WIĘCEJ INFORMACJI / WZÓR WNIOSKU