Ankieta do Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030

Utworzono: 20-08-2021

Szanowni Państwo
W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona na celu zapoznanie się z Państwa opiniami na temat aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej, mocnych i słabych stron gminy oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia skuteczności planowanych celów rozwojowych.

Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej jako "Raport społeczny jakości życia w Gminie Nowa Wieś Lęborska". Znajdą się w nim informacje z ankiet zebranych do 3 września 2021 r. Wnioski z raportu znajdą się w Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030.

Wypełnij ankietę online

Informujemy, że ankietę można wypełnić również w formie papierowej. Ankieta dostępna jest w holu głównym Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska, którą po wypełnieniu należy złożyć w pokoju nr 6. 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt:
Referat Rozwoju Gminy, Ochrony Środowiska i Promocji Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, tel. 598612428, wew. 35.

Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.

Element dekoracyjny.