Ankieta badająca potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 17-04-2023

W naszej gminie realizujemy projekt Dom kultury+ Etap I: Inicjatywy lokalne, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Centrum Kultury. Zachęcamy do współpracy wszystkich mieszkańców gminy Nowa Wieś Lęborska.

W pierwszym etapie zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb mieszkańców gminy polegająca na przeprowadzaniu wywiadów, sond ulicznych, ankiet, spotkań z młodzieżą w szkołach oraz z mieszkańcami w ich sołectwach.

Nasza ankieterka Marta już powoli zbiera Wasze opinie, a my zachęcamy również do wypełnienia naszej internetowej ankiety. Jest ona całkowicie anonimowa, a Wasze odpowiedzi przybliżą nas do Waszych potrzeb kulturowych. Termin zbierania ankiet mija 30.04.2023 r.

Link do ankiety: https://forms.gle/Zyq3rdoZxA9SNV889

Źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej

Grafika dekoracyjna. grafika