Susza 2023. Przypomnienie dla rolników

Utworzono: 27-09-2023

Przypominamy, że od 20 września rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie strat suszowych za pośrednictwem aplikacji suszowej dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Złożenie protokołu z oszacowania szkód wygenerowanego przez aplikację publiczną jest warunkiem ubiegania się o pomoc suszową.
Aby złożyć wniosek przez aplikację, należy mieć założony profil zaufany. Reasumując rolnik, w celu skutecznego zgłoszenia strat musi złożyć wniosek poprzez aplikację publiczną, link do aplikacji.

Informujemy jednocześnie, iż na podstawie wniosków złożonych przez rolników do komisji gminnej z oszacowania szkód, komisja sporządza raporty oszacowania szkód, a nie protokoły. Raport oszacowania szkód w danym gospodarstwie rolnym komisja składa za pomocą publicznej aplikacji w terminie 60 dni od dnia oszacowania szkód spowodowanych przez suszę, nie później niż do dnia 15 października roku wystąpienia suszy oraz przekazuje uwierzytelniony przez członków komisji wydruk tego raportu wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania szkód.

Zaznaczyć należy, że wniosek złożony tylko do komisji gminnej, która z oględzin sporządza raport (a nie protokół jak przed rokiem 2020), nie jest wystarczający na otrzymanie wsparcia, konieczne jest bowiem złożenie wniosku przez aplikację. Natomiast odwrotnie, tj. jeśli rolnik nie zgłosił wniosku do komisji gminnej, a złoży wniosek w aplikacji publicznej na stronie Ministerstwa, będzie mógł wygenerować kalkulację lub protokół strat, będący podstawą do otrzymania wsparcia.