Składanie wniosków o oszacowanie suszy w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” wydłużono do 17 listopada br.

Utworzono: 03-11-2023
Grafika dekoracyjna. grafika

Informujemy, że Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym został wydłużony do 17 listopada 2023 r. termin składania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi