Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku

Utworzono: 29-04-2024
Element dekoracyjny. grafika

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku informuje, że na terenie Miasta Gdynia zostało potwierdzone ognisko afrykańskiego pomoru świń u dzików ASF. W związku z powyższym przypomina o konieczności dołożenia starań w celu zachowania wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa, aby uniknąć przeniesienia wirusa do swoich gospodarstw. Przede wszystkim, aby ograniczyć ryzyko zakażenia świń wirusem ASF, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt (bioasekuracja), w tym zwłaszcza:

  • nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
  • nie zakupywanie świń z niewiadomego źródła czyli nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego;
  • zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;
  • zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich do budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki;
  • ograniczanie dostępu osób postronnych do zwierząt; • zachowanie podstawowych zasad higieny - odkażanie rąk i obuwia, stosowanie odzieży ochronnej;
  • nie uczestniczenie w polowaniach na 72 godziny przed wejściem do chlewni, niewnoszenia do gospodarstw części dzików itd.;
  • nie pożyczanie sprzętów, nie zatrudnianie do obsługi osób, które hodują świnie, itp.

Źródło: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku