Badanie statystyczne gospodarstw rolnych

Utworzono: 07-06-2023

ZINTEGROWANE STATYSTYKI DOTYCZĄCE GOSPODARSTW ROLNYCH 
Szanowni Rolnicy! 
Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dotyczące gospodarstw rolnych. 
Dane można przekazać przez formularz on-line na stronie stat.gov.pl lub ankieterowi (telefonicznie lub osobiście). 
Celem badania jest dostarczenie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej i regionalnej polityki rolnej. Uzyskane z badania dane stanowią również podstawę do oceny efektów Wspólnej Polityki Rolnej.

Tożsamość ankietera można sprawdzić na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera 
Szczegóły: badania-ankietowe.stat.gov.pl 
Infolinia: 22 279 99 99 

Źródło: GUS
 

grafika dekoracyjna