Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2023

Utworzono: 18-12-2023

Kolejny raz zawodnicy, sportowcy, trenerzy, działacze sportowi spotkają się na imprezie będącej podsumowaniem dorocznych osiągnięć wszystkich ludzi sportu powiatu lęborskiego. Od pierwszej edycji imprezy powstałej z inicjatywy Powiatowej Rady Sportu – głównego organizatora, ideę uhonorowania dokonań regionalnych sportowców wspiera Starostwo Powiatowe w Lęborku oraz samorządy gmin wchodzących w skład powiatu.
Jako że podczas gali nagrody przyznawane są w kategoriach wiekowych zgodnych z uprawianą dyscyplina sportową, o wiele bardziej właściwe wydaje się określenie tej imprezy jako święta wszystkich ludzi sportu w powiecie. Sportowcy zostaną uhonorowani zarówno indywidualnie, z podziałem na kategorie wiekowe, jak i drużynowo.
Tak jak podczas poprzednich edycji, nagrody otrzymają również trenerzy dyscyplin indywidualnych i gier zespołowych, najlepsi działacze sportowi w powiecie oraz sponsorzy, których udział w sukcesach sportowców jest znaczący, bo – jak wszyscy sympatycy sportu wiedzą – profesjonalne treningi, oprócz wkładu pracy zawodnika, wymagają również znacznych nakładów finansowych, choćby na specjalistyczny sprzęt sportowy, bez dostępu do którego – w dobie nieustannie trwającego wyścigu technologicznego w tej dziedzinie, osiągnięcie najwyższych wyników byłoby o wiele trudniejsze.
Do 5 stycznia 2024 r. (piątek) do godziny 15.00 można zgłaszać kandydatów do wyróżnień we wszystkich kategoriach. Przypomnijmy, że zgodnie z regulaminem, zgłoszeń mogą dokonywać kluby i stowarzyszenia, przedstawiciele samorządów gmin z terenu powiatu oraz członkowie Powiatowej Rady Sportu. Szczegółowy regulamin i formularze zgłoszeniowe umieszczone zostały na stronie internetowej powiatu lęborskiego.

Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzach zgłoszeniowych do Starostwa Powiatowego w Lęborku do dnia 05.01.2024 r. do godziny 15.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych dopiskiem „Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2023” lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku ul. Czołgistów 5, 84 – 300 Lębork.
Uwaga! Decyduje data złożenia, a nie data wysłania zgłoszenia. Nie będą rozpatrywane oferty nie złożone na formularzach zgłoszeniowych.

Źródło: Powiatowa Rada Sportu

Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2023 grafika