Ruszyły zapisy na XVI Zimowy Rajd Pomorski PTTK STOLEMY

Utworzono: 21-12-2022

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku, Klub Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz mini-Klub Rodzinny Turystyki Wszelkiej "Rzułf" zapraszają na XVI Zimowy Rajd Pomorski PTTK STOLEMY.
Patronat honorowy nad rajdem objęli: Starosta Lęborski Pani Alicja Zajączkowska oraz Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Zdzisław Chojnacki

Rajd odbędzie się w dniach 03-05 lutego 2023 r. (3 dni, piątek- niedziela).

Trasy Rajdu przebiegać będą przez tereny powiatu lęborskiego. Organizatorzy przygotowali trzy trasy piesze, rowerową, kajakową oraz narciarską. Trasa rowerowa może ulec zmianie lub zostanie odwołana w przypadku ciężkich warunków atmosferycznych (śniegowych). Trasa narciarska może ulec zmianie lub zostać odwołana w przypadku braku śniegu.

Dodatkowe komunikaty mogą ukazywać się sukcesywnie na stronie internetowej PTTK Oddziału w Gdańsku www.pttk-gdansk.pl oraz stronie internetowej KTP "Bąbelki" www.babelki.pl (organizatorzy proszą o częste śledzenie tych stron www).

Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającą od uczestników odpowiedniego sprzętu i wyposażenia,

  • osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych (1 opiekun na maksymalnie 15-osobową grupę niepełnoletnich),
  • warunkiem przyjęcia na rajd jest nadesłanie karty zgłoszeń oraz wpłacenie wpisowego do 24.01.2023 r.,
  • zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń,
  • członkowie PTTK z aktualną legitymacją posiadają ubezpieczenie, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

 
Zgłoszenia: 
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy stolemy.zgloszenia@wp.pl  
W karcie zgłoszeń należy wypełnić wszystkie pola. Niepełne zgłoszenie może zostać uznane jako nieważne. Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 stycznia 2023 roku. Po tym terminie wzrasta kwota kosztów uczestnictwa. Rezygnacji z uczestnictwa można dokonać do dnia 24 stycznia 2023 roku, po tym terminie nie będzie zwracane wpisowe na rajd.

Więcej informacji w Regulaminie XVI Zimowego Rajdu Pomorskiego PTTK.

Źródło: PTTK Oddziału w Gdańsku

Grafika dekoracyjna