Podsumowanie Igrzysk dzieci i młodzieży szkolnej

Utworzono: 22-06-2022

20 czerwca już po raz 22 odbyło się podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady w roku szkolnym 2021/2022. Gala odbyła się w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych.

MIEJSCA ZAJMOWANE PRZEZ NOWOWIEJSKIE SZKOŁY W PÓŁFINAŁACH I FINAŁACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W RAMACH IGRZYSK DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Garczegorzu – tenis stołowy chłopców
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Garczegorzu – tenis stołowy dziewcząt
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej – koszykówka 3x3 dziewcząt
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej – dwa ognie dziewcząt
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Łebieniu – mini piłka ręczna dziewcząt IV miejsce – Zespół Szkół w Łebieniu – mini siatkówka dziewcząt
IX miejsce – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej – sztafetowe biegi przełajowe chłopców
LXXVII – Michalina Żmija – drużynowe biegi przełajowe bieg indywidualny – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW NOWOWIEJSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W FINAŁACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W RAMACH IGRZYSK DZIECI 2021/2022:
KONRAD METERA — I MIEJSCE – DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE – BIEG INDYWIDUALNY. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej. Nauczyciel: Adam Mielewczyk
POWIATOWA KLASYFIKACJA GENERALNA: II miejsce: Szkoła Podstawowa w Nowej wsi Lęborskiej

MIEJSCA ZAJMOWANE PRZEZ UCZNIÓW NOWOWIEJSKICH SZKÓŁ W FINAŁACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W RAMACH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2021/2022.
VIII miejsce – Patryk Stromski – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej – bieg na 2000 m
XIV miejsce – Artur Terman – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej – bieg na 100 m
XLIV miejsce – Gibas Martyna – Szkoła Podstawowa w Redkowicach – drużynowe biegi przełajowe dziewcząt bieg indywidualny

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW NOWOWIEJSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W FINAŁACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W RAMACH IGRZYSK MŁODZIEŻY 2021/2022:
MICHAŁ TWARDOWSKI – IV MIEJSCE – RZUT OSZCZEPEM. Zespół Szkół w Łebieniu. Zdzisław Kotłowski
POWIATOWA KLASYFIKACJA GENERALNA: III miejsce: Szkoła Podstawowa w Nowej wsi Lęborskiej

W podsumowaniu udział wziął Zdzisław Chojnacki — Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, który wręczył czeki podwójnemu zwycięzcy — Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej.
Galę rozpoczęła i przywitała wszystkich zebranych Alicja Zajaczkowska — Starosta Powiatu Lęborskiego. Wśród zebranych gości wymienia się: Edmunda Głombiewskiego — Wicestarostę Lęborskiego, Witolda Krużyckiego — Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Lęborskiego, Mariana Borka — Przewodniczącego Powiatowej Rady Sportu, radną Sejmiku Województwa Pomorskiego — Iwonę Mielewczyk, Jerzego Bańkę — Wójta Gminy Cewice, Mariana Kurzydło — Sekretarza Miasta Lęborka oraz dyrektorów szkół podstawowych, zespołów szkół, szkół ponadpodstawowych i Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Lęborku, których uczniowie oraz trenerzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe na szczeblu Województwa Pomorskiego.
W roku szkolnym 2021/2022 w ramach rywalizacji sportowej szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozegrano na etapie powiatowym 73 zawody sportowe, w których wzięło udział ok. 900 zawodników i zawodniczek.
Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe reprezentowały Powiat Lęborski łącznie w 73 półfinałach oraz i 28 finałach Województwa Pomorskiego, w tym: w 25 półfinałach oraz 11 finałach w ramach Igrzysk Dzieci, 25 półfinałach i 9 finałach w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz 23 półfinałach i 8 finałach w ramach Licealiady Województwa Pomorskiego.

Pełna lista nagrodzonych oraz ich osiągnięcia.

Źródło, fot. Starostwo Powiatowe w Lęborku

Nagrodzeni z samorządowcami.
Nagrodzeni z samorządowcami.
Nagrodzeni z samorządowcami.
Nagrody wręczają wójt Nowej Wsi Lęborskiej i wójt Cewic.
Publiczność podczas gali.
Nagrody wręczają wójt Nowej Wsi Lęborskiej i Zastępa Starosty.
Samorządowcy z nagrodzonymi.
Nagrody wręczają wójt Nowej Wsi Lęborskiej i wójt Cewic.
Publiczność podczas gali. Starosta otwiera Galę.
Nagrodzony uczeń z trenerem.