Otwarty Rajd Turystyczny Cyklistów „Jesteśmy w Unii”

Utworzono: 26-04-2022
Otwarty Rajd Turystyczny Cyklistów „Jesteśmy w Unii” grafika

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią Covid-19 wracamy z imprezą, tradycyjnie odbywającą się corocznie w pierwszy dzień maja.
Jak zawsze, spotykamy się na dziedzińcu starostwa. Zapisy uczestników rozpoczną się o godz. 11.00.
By wziąć udział wystarczy… wypełnić kartę zgłoszenia i zabrać ze sobą dobre chęci i pozytywny nastrój.

Honorowy start nastąpi w samo południe na placu Starostwa Powiatowego w Lęborku. Start ostry – również tradycyjnie sprzed budynku WAK jednostki wojskowej w Lęborku, przy ul. Krzywoustego. Meta – w Dziechlinie, przy wiejskiej świetlicy. Na mecie na uczestników czekać będą pamiątkowe dyplomy, puchary i drobne upominki. A później zacznie się Piknik „Jesteśmy w Unii”. Tym razem, na trasie rajdu, oprócz służby porządkowej imprezy, pojawi się profesjonalna ochrona, która dopilnuje bezpieczeństwa uczestników. Prosimy o stosowanie się do komunikatów i zaleceń, bo to wszystko dla wspólnego bezpieczeństwa, byśmy wszyscy cało dojechali do mety. Karta zgłoszenia i regulamin w załącznikach pod tekstem. Można wydrukować i z wypełnioną kartą pojawić się 1 maja na starcie przed starostwem. Tutaj również będzie można otrzymać pustą kartę do wypełnienia dla tych, którzy nie mają dostępu do drukarki.

Serdecznie zapraszamy!

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lęborku