Lodowisko w czasie ferii

Utworzono: 24-01-2024
Lodowisko w czasie ferii grafika

Informujemy, że w okresie ferii zimowych tj. od 29 stycznia 2024 roku do 11 lutego 2024 roku uczniowie i dzieci szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska będą mogli korzystać z lodowiska zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 7a w Lęborku w cenie 1 zł za pojedyncze wejście (bez limitu czasowego). Uczniowie szkół podstawowych będą mogli skorzystać z atrakcji w cenie 1 zł po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej, a dzieci przedszkolne na podstawie oświadczenia opiekuna prawnego.

Korzystający z lodowiska zobowiązani są do stosowania się do obowiązującego w  obiekcie regulaminu, a także w razie konieczności do pokrycia kosztu wypożyczenia łyżew i innego sprzętu według cennika lodowiska.

Zapraszamy do skorzystania z lodowiska w okresie ferii zimowych w godzinach 9.00-21.00!