Konkurs dla klubów sportowych pn."Sportowa natura"

Utworzono: 25-07-2022

Lasy Państwowe zapraszają wszystkie kluby sportowe w Polsce do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem „Sportowa Natura”. Chcą wspólnie promować ruch na świeżym powietrzu w otoczeniu przepięknej polskiej przyrody. Nagrodzone będą najciekawsze pomysły, a ograniczeniem jest tylko… wyobraźnia.

Cel: promocja Lasów Państwowych dotycząca w szczególności promocji obcowania z naturą, aktywnego spędzania wolnego czasu i rekreacji na świeżym powietrzu w otoczeniu terenów leśnych, edukacji leśnej i przyrodniczej społeczeństwa, uprawiania sportu oraz turystyki, a także korzystania z produktów lasu dla codziennych potrzeb.
Najwyżej oceniane są wnioski o jak najszerszym zasięgu promocyjnym.
Wniosek powinien zostać złożony w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną datą realizacji.
Wnioski są rozpatrywane systematycznie, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Informacje o wynikach konkursu pojawią się na stronie internetowej organizatora.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu.

Dofinansowanie w wysokości 100 %, do 10 000 zł.

Termin składania wniosków: 30 września 2022 r.

Źródło, Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe.

Element dekoracyjny.