Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Wilkowie Nowowiejskim

Utworzono: 24-04-2024

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz § 3, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213)

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany w budynku nr 19A położonym na działce nr 156/2 w miejscowości Wilkowo Nowowiejskie, obręb ewidencyjny Wilkowo Nowowiejskie, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w działce gruntu nr 156/2.

  

Data przeprowadzenia przetargu: Przetarg odbędzie się 4 czerwca 2024 r. o godzinie 9-tej w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Lokalizacja lokalu mieszkalnego: Lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym nr 19A w Wilkowie Nowowiejskim, na działce nr 156/2 o pow. 306 m2 obrębu Wilkowo Nowowiejskie, gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat lęborski, woj. pomorskie.

Opis nieruchomości:

Budynek: Lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym dwulokalowym nr 19A w Wilkowie Nowowiejskim, na działce nr 156/2 o pow. 306 m2 obrębu Wilkowo Nowowiejskie. Wg danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Lęborskiego, działka nr 156/2 stanowi tereny mieszkaniowe (B). Dla ww. nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00025438/3.

Lokal znajduje się budynku mieszkalnym dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wybudowanym w latach 30-tych XX wieku w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty i ściany fundamentowe z kamienia. Strop nad parterem: drewniany, o wysokim stopniu zużycia. Dach: drewniany o konstrukcji krokwiowo-płatowej, dwuspadowy, kryty papą. Stan techniczny konstrukcji – zły, stan pokrycia – zadowalający. Elewacja budynku na poziomie piętra nie ocieplona.

Budynek podłączony do sieci elektroenergetycznej oraz gminnej sieci wodociągowej. Posiada dostęp do drogi gminnej (działka 216 obręb Wilkowo Nowowiejskie). W przedmiotowej drodze znajduje się zbiornik bezodpływowy, obsługujący m.in. budynek nr 19A.

Lokal: Powierzchnia użytkowa: 134,96 m2 w tym 4 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.

Stolarka okienna – drewniana, część okien skrzynkowych, część zespolonych, stan zły – do wymiany.

Stolarka drzwiowa – płytowa i płycinowa starego typu, stan zły – do wymiany.

Podłogi drewniane na legarach, stan zły – do wymiany.

Ściany i sufity – widoczne spękania, na ok. 50% powierzchni lokalu brak podsufitki i tynków, stan zły.

Instalacje techniczne w lokalu:

- elektryczna – stan zły – brak możliwości użytkowania,

- wodna – częściowo zdemontowana, stan zły – brak możliwości użytkowania,

- kanalizacja sanitarna – stan zły – brak możliwości użytkowania,

- instalacja gazowa – brak.

Stan ogólny lokalu – do generalnego remontu/odbudowy.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

W budynku nr 19A wyodrębniono i sprzedano lokal mieszkalny nr 1, do którego przypisany jest udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce gruntu nr 156/2, który wynosi 4917/10000. Udział Gminy Nowa Wieś Lęborska w częściach wspólnych budynku oraz w działce gruntu nr 156/2, związany z własnością lokalu nr 2, wynosi 5083/10000.

Przeznaczenie nieruchomości: Dla nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Wieś Lęborska, nieruchomość położona jest na obszarze zwartej oraz rozproszonej zabudowy o wielofunkcyjnym charakterze.

Cena wywoławcza: 96 000,00 zł  

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361).

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.