Ankieta badająca wizerunek Urzędu Gminy

ANKIETA BADAJĄCA WIZERUNEK URZĘDU GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ I OCZEKIWANIA JEGO INTERESANTÓW

Szanowni Państwo!
W trosce o zapewnienie właściwej jakości świadczonych usług pragniemy poznać Państwa opinię dotyczącą dotychczasowej współpracy. Wszelkie zdobyte drogą ankiety uwagi i wnioski będą nam pomocne w realizacji zadań oraz podnoszeniu jakości świadczonych usług.

Zdzisław Chojnacki
Wójt Gminy
Nowa Wieś Lęborska

Wypełnij ankietę online.