Nowy sprzęt ratowniczy w OSP Tawęcino

Utworzono: 16-03-2023

OSP Tawęcino dzięki staraniom druha Przemysława Majki (Sołtysa Karlikowa Lęborskiego) pozyskało dofinansowanie w kwocie 37 000 zł. Dotację przekazały Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. w ramach Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych. Dzięki dofinansowaniu strażacy zakupili wentylator oddymiający z funkcją podawania mgły wodnej i piany oraz zakupili zestaw narzędzi hydraulicznych, w skład którego wchodzą:

  • agregat hydrauliczny z możliwością obsługi dwóch urządzeń jednocześnie
  • nożyce hydrauliczne
  • rozpieracz ramieniowy
  • 2 węże przedłużające o długości 5 m każdy.

Całkowity koszt zadania wyniósł 39 900 zł. Środki w wysokości 2 900 zł pochodzą z budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Gratulujemy i życzymy bezpiecznych wyjazdów i powrotów z akcji ratowniczych.

Źródło, fot.: OSP Tawęcino

Wentylator oddymiający.
Wentylator oddymiający i zestaw narzędzi hydraulicznych.
Wentylator oddymiający i narzędzia oddymiające.
Wentylator oddymiający i zestaw narzędzi hydraulicznych.
Grafika dekoracyjna. Logo Polskich Elektrowni Jądrowych.