"Natura od kuchni" - Konkurs dla KGW

Utworzono: 17-04-2023

Podobnie, jak w poprzednim roku, Lasy Państwowe rozpoczęły nabór wniosków do programu „Natura od kuchni”, który ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany do kół gospodyń wiejskich, wpisanych do krajowego rejestru KGW. Jego zadaniem jest upowszechnienie wiedzy o żywności, jaką daje las i jej unikalnych walorach, a zarazem o przyrodzie lasów i zrównoważonej gospodarce leśnej.
Organizacje, które przedstawią najlepsze projekty na działania promujące wykorzystanie dziczyzny i płodów runa leśnego mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł!
Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy.

Źródło: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych 

Grafika dekoracyjna.