Informacja Wójta Gminy o harmonogramie odbioru komputerów w ramach grantu PPGR

Utworzono: 29-08-2022

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Zdzisław Chojnacki

 zaprasza osoby zgłoszone do projektu pn. "Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"
do odbioru sprzętu komputerowego (laptopy wraz z oprogramowaniem).

Każda osoba zakwalifikowana do projektu („Obdarowany”) otrzyma sprzęt komputerowy po podpisaniu umowy darowizny. W przypadku, kiedy Obdarowany jest osobą niepełnoletnią (w dniu odbioru nie ma ukończonych 18 lat) do odbioru sprzętu komputerowego niezbędna jest obecność uprawnionego reprezentanta Obdarowanego (rodzica, opiekuna prawnego itp.). Osoby, które składały wnioski jako pełnoletnie (a mają inne nazwisko, niż rodzeństwo) przychodzą po odbiór sprzętu OSOBIŚCIE także wg powyższego harmonogramu – zgodnie z literą swojego nazwiska.

W celu podpisania umowy darowizny niezbędne jest posiadanie zarówno przez Obdarowanego jak również przez reprezentanta Obdarowanego, dokumentów potwierdzających tożsamość oraz numer PESEL.

Odbioru należy dokonywać zgodnie z poniższym harmonogramem w godz. 8.00-14.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:

Lp.

Data

Nazwiska rodzica/opiekuna wg liter alfabetu od - do

  1.  

31.08.2022

A - F

  1.  

01.09.2022

G - J

  1.  

02.09.2022

K

  1.  

05.09.2022

L - M

  1.  

06.09.2022

N - R

  1.  

07.09.2022

S - U

  1.  

08.09.2022

W - Ż

  1.  

09.09.2022

Dodatkowy termin dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą przyjść w wyznaczone dni

 

 

UWAGA! W ww. dniach będą wydawane laptopy tylko i wyłącznie osobom, które przyporządkowane zostały do danego dnia!

Osobom, które z różnych przyczyn nie mogą odebrać laptopa w ww. dniach, wyznaczony został dodatkowy termin.

Przed odbiorem sprzętu komputerowego należy zapoznać się z procedurą monitorowania utrzymania efektów projekt: Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR” dostępnej na stronie www.nwl.pl oraz w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Prosimy do dnia 09.09.2022 nie telefonować do Urzędu Gminy w tej sprawie, gdyż powoduje to paraliż w wykonywaniu obowiązków przez pracowników i może spowodować opóźnienia w ww. harmonogramie!

Każdy, kto przyjdzie poza kolejnością, musi być świadomy, iż pracownicy w tych dniach będą zaangażowani w wydawanie sprzętu TYLKO I WYŁĄCZNIE osobom z ww. list i nie będą mieli możliwości obsłużyć dodatkowych osób, czy nawet umówić na inne terminy.

Ze względów organizacyjnych, wszelkie inne sprawy będą załatwiane dopiero po dniu 09.09.2022 (dopiero wtedy pracownicy będą mieli możliwość i czas zająć się pozostałymi sprawami, pytaniami i wątpliwościami, ustaleniem nowych terminów, czy wydawaniem sprzętu osobom, które nie mogły odebrać ich zgodnie z harmonogramem).

UWAGA! Zgodnie z dokumentacją konkursową, darowizna nie jest przekazywana na rzecz rodziców, ale na rzecz dziecka objętego wsparciem w ramach programu. Każdemu dziecku przysługuje limit kwoty od podatku w wysokości 4902 zł (trzecia grupa podatkowa). Czyli nie muszą Państwo płacić podatku od darowizny.

Poniżej do pobrania i zapoznania Procedura monitorowania otrzymanego sprzętu komputerowego.

Element dekoracyjny.