Praktyczne aspekty i kwestie problemowe sprawozdawczości ESG w sektorze MŚP – WEBINAR

Utworzono: 15-12-2023

Zapraszamy na bezpłatny webinar organizowany w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych".

Webinar wprowadzi w tematykę ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) i pomoże w sprawnym poruszaniu się w gąszczu regulacji.
Pozwoli na zdobycie podstawowej wiedzy oraz podjęcie pierwszych działań na ścieżce zrównoważonego rozwoju. Wskaże tę ścieżkę i pozwoli ocenić, na jakim etapie znajduje się organizacja, w której funkcjonujemy.

W programie:

  1. Wprowadzenie do ESG i ram prawnych Definicje i Istotność ESG. Ramy prawne: NFRD, CSRD, Taksonomia, CSDD oraz LksG. Praktyczne zastosowanie ram prawnych w przygotowywaniu raportów ESG dla MŚP.
  2. Strategie ESG w zarządzaniu strategicznym Rola strategii ESG w zarządzaniu strategicznym. Implementacja strategii ESG w sektorze MŚP: dostosowanie do skali i potrzeb.
  3. ESG w łańcuchach dostaw i wpływ na MŚP Znaczenie ESG w łańcuchach dostaw MŚP. Analiza wpływu raportowania dużych spółek na MŚP. Dostosowanie strategii ESG do MŚP.
  4. Działania podejmowane w związku z ESG analiza krok po kroku Przewodnik po procesie implementacji działań ESG w sektorze MŚP.
  5. Korzyści i ryzyka działań w zakresie zrównoważonego rozwoju Korzyści biznesowe związane z ESG dla MŚP. Identyfikacja i zarządzanie ryzykami ESG w MŚP. Analiza korzyści i ryzyk.
  6. Praktyczne przykłady działań w obszarze ESG. Najlepsze praktyki w zakresie ESG dla MŚP.
  7. Dyskusja

Kiedy: Poniedziałek – 18 grudnia 2023r. w godz. 10:00 – 13:00

Zapisy na stronie: https://www.arp.gda.pl/2159,spotkania-i-webinary-w-ramach-spektrum?tresc=16852

Formuła online: ZOOM – zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do spotkania online

Prowadzące:
Anna Kornecka
Prezes Zarządu stowarzyszenia ESG Impact Network. Pomysłodawczyni i współautorka „Dekalogu Polskiej Transformacji Energetycznej". W latach 2020 2021 wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiedzialna za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, mieszkalnictwo i energetykę rozproszoną. Później Dyrektorka Instytutu Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Radca prawny, ekspert, autorka książek i publikacji. Przez wiele lat prowadziła własną kancelarię prawną, gdzie doradzała przedsiębiorcom i samorządom. Przygotowała ustawę liberalizującą prawo dotyczące lokalizowania elektrowni wiatrowych na lądzie oraz reformę planowania i zagospodarowania przestrzennego. Odpowiedzialna za wdrożenie cyfryzacji procesu budowlanego. Propagatorka energetyki obywatelskiej i rozwoju OZE w Polsce. Ekspert w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Aleksandra Majda
Członkini zarządu ESG Impact Network. CEO w Go Green. Strategy & Communication. Członkini komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej. Opracowuje i wdraża strategie zrównoważonego rozwoju biznesu i ESG oparte na wytycznych i regulacjach Unii Europejskiej (dyrektywa CSRD), wspiera komunikacyjnie i doradczo biznes idący w zielonym kierunku, promuje postawy proekologiczne wśród pracodawców. Wykładowczyni studiów podyplomowych z zakresu ESG. Była dyrektorką Zarządu Zieleni m.st . Warszawy, koordynowała komunikację i PR warszawskich biur i jednostek zajmujących si się̨ ekologią i zrównoważonym rozwojem: Zarządu Zieleni, Biura Ochrony Środowiska oraz Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. Wieloletnia dziennikarka TVN24, PAP i Rzeczpospolitej

Marta Wrembel
Założycielka i CEO firmy szkoleniowo doradczej Responsible Business Solutions. Przygotowuje strategie zrównoważonego rozwoju, zajmuje się doradztwem oraz szkoleniami z zakresu ESG. Prowadzi i nadzoruje procesy raportowania niefinansowego. Wdraża systemy zarządzania jakością w organizacjach. Posiada doświadczenie w branżach FMCG, automotive, poligrafii, badawczo rozwojowej, usługowej, chemicznych źródeł prądu, budowlanej, meblowej, wojskowej. Jest członkinią Polskiego Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, członkinią grupy roboczej ds. należytej staranności Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, audytorką wiodącą ISO 9001, audytorką BRC oraz IFS.

Organizatorem spotkania jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.

Źródło: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku 

Grafika dekoracyjna.