Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Lęborskiego w 2021 roku, finansowane przez Powiat Lęborski

Utworzono: 19-02-2021
 1. Badania mężczyzn w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego.

Badaniami objęci są mężczyźni od 40 roku życia, zamieszkali na terenie powiatu lęborskiego.
W ramach jednego badania wykonane zostaną następujące czynności:

 1. badanie kliniczne w Poradni Chirurgicznej,
 2. badanie PSA w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej,
 3. badanie USG w Pracowni Diagnostyki Obrazowej,
 4. konsultacja lekarska z omówieniem wyników

Na badania w zakresie wczesnego wykrywania raka prostaty mężczyźni zgłaszają się osobiście do Centralnej Rejestracji w Poradni Specjalistycznej (w budynku dawnego oddziału Psychiatrycznego SPSZOZ w Lęborku), codziennie w godzinach od 8.00-15:00.  

Wejście do Poradni Specjalistycznej od ul. Wybickiego, ul. Zwycięstwa lub głównym wejściem do szpitala od ul. Węgrzynowicza.

W momencie rejestracji pacjent otrzyma skierowanie na wykonanie badań. W sytuacjach wyjątkowych rejestracji można dokonać również telefonicznie - w centralnej rejestracji SPSZOZ w Lęborku - nr telefonu 598 635 289, 598 635 283, jednak niezwłocznie należy zgłosić się po odbiór skierowania na badania.

 1. Badania niemowląt w zakresie wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych.

Badaniami objęte są wszystkie niemowlęta zamieszkałe na terenie powiatu lęborskiego kwalifikujące się do badania w okresie od 01 stycznia 2021  r. do 31 grudnia 2021 r. W ramach jednego badania wykonane zostaną następujące czynności:

 1. porada lekarska,
 2. badanie USG stawów biodrowych,
 3. wypisanie skierowania (w zależności od diagnozy) celem zaopatrzenia w pomocowe środki zaopatrzenia ortopedycznego.

O możliwości skorzystania z bezpłatnych badań rodzice będą informowani po raz pierwszy przy wypisie noworodka z SPSZOZ w Lęborku, następnie zostaną powiadomieni indywidualnym zaproszeniem przesłanym pocztą.

Rodzice dzieci urodzonych w innych szpitalach, a zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego mogą rejestrować się telefonicznie w Centralnej Rejestracji Poradni Specjalistycznej SPSZOZ w Lęborku - budynek dawnego oddziału Psychiatrycznego- nr tel.  598 635 289, 598 635 283 lub zgłaszać się osobiście.

Badania realizowane będą we wtorki o godz. 7:45 w gabinecie lekarskim na parterze Poradni Specjalistycznej.

 1. Badania obrazowe piersi w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu piersi.

Badaniami objęte są kobiety z terenu powiatu lęborskiego, w wieku od 34 do 49 lat oraz po 70 roku życia, które w ostatnich 12 miesiącach nie miały wykonanych badań USG piersi oraz w ciągu 24 miesięcy badania mammograficznego.

W ramach jednego badania profilaktycznego zostaną wykonane następujące czynności:

 1. zebranie wywiadu,
 2. badanie palpacyjne piersi wykonane przez lekarza radiologa z nauką samodzielnego wykonywania
  badania palpacyjnego przez kobietę,
 3. kwalifikacja do wykonania odpowiedniego badania (usg piersi, mammografia lub oba badania
  równoczasowo — w zależności od wieku kobiety, obciążenia dziedzicznego oraz budowy piersi),
 4. wykonanie badania (usg, mammografia),
 5. wydanie wyniku przeprowadzonego badania,
 6. ustalenie czasu wykonania następnego badania profilaktycznego lub w sytuacji stwierdzenia
  patologii wymagającej leczenia - stosowne skierowanie pacjentki.

Na badania można rejestrować się telefonicznie pod numerem 598 635 227, 598 635 260 lub osobiście w rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej (I piętro - RTG) Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.

Źródło: Powiat Lęborski