Badania mężczyzn w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego

Utworzono: 22-04-2022

Badaniami objęci są mężczyźni od 40 roku życia, zamieszkali na terenie powiatu lęborskiego.

W ramach jednego badania wykonane zostaną następujące czynności:

  1. Badanie kliniczne w Poradni Chirurgicznej,
  2. Badanie PSA w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej,
  3. Badanie USG w Pracowni Diagnostyki Obrazowej,
  4. Konsultacja lekarska z omówieniem wyników.

Na badania w zakresie wczesnego wykrywania raka prostaty mężczyźni zgłaszają się osobiście do Centralnej Rejestracji Poradni Specjalistycznej w budynku dawnego oddziału Psychiatrycznego SPSZOZ w Lęborku codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wejście do Poradni Specjalistycznej od ul. Wybickiego, ul. Zwycięstwa lub głównym wejściem do szpitala od ul. Węgrzynowicza.

W momencie rejestracji pacjent otrzyma skierowanie na wykonanie badań. W sytuacjach wyjątkowych rejestracji można dokonać również telefonicznie – w centralnej rejestracji SPSZOZ w Lęborku – nr telefonu  598 635 289, 598 635 283, jednak należy niezwłocznie zgłosić się po odbiór skierowania na badania.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lęborku

Element dekoracyjny. grafika