Wyniki I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego "Mathman"

Utworzono: 12-06-2023

12 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Redkowicach został rozstrzygnięty Finał I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego "Mathman". W uroczystym rozpoczęciu konkursu wzięli udział: pani Małgorzata Markiewicz - inspektor do spraw oświaty w Gminie Nowa Wieś Lęborska, pani Marzena Kwidzińska - prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Redkowicach oraz panie Marta Pobłocka - przewodnicząca Rady Rodziców i pani Katarzyna Pobłocka - skarbnik, a podczas uroczystego wręczania nagród przedstawiciel Koła Łowieckiego "Kormoran" pan Mariusz Jasik.

W finale wzięło udział 36 uczniów z 21 szkół województwa pomorskiego. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą i talentami matematycznymi i wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy.

Zwycięzcami konkursu zostali:
Na poziomie klas II - III:
I miejsce zdobył Kamil Klimczuk ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Lęborku
II miejsce zdobyła Dagmara Lis Szkoła Podstawowa w Redkowicach
III miejsce zdobyła Maria Żegleń ze Szkoły Podstawowej w Potęgowie

Na poziomie klas IV-VI:
I miejsce zdobyła Alicja Puchała ze Szkoły Podstawowej w Zagórzycy
II miejsce zdobył Paweł Ramczyk ze Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej w Lęborku
III miejsce zdobyła Nadia Banasiak ze Szkoły Podstawowej w Gostkowie

Na poziomie klas VII-VIII:
I miejsce zdobyła Agata Krzysztofowicz ze Szkoły Podstawowej w Zagórzycy
II miejsce zdobył Ksawery Laskowski ze Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej w Lęborku
II miejsce zdobył Flavio Postligione z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemianicach

Ogromne gratulacje dla zwycięzców.

Fundatorami nagród w konkursie byli: ZZO Czysta Błękitna Kraina, OSP Redkowice, Tartak w Chocielewku oraz Koło Łowieckie "Kormoran".

Podczas, gdy jury sprawdzało rozwiązania zadań konkursowych, uczestnicy finału wzięli udział w warsztatach z robotyki, z Empiriuszem, a także w warsztatach dotyczących pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych Konkurs "Mathman" nie tylko spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczniów, ale także stworzył niewątpliwie przestrzeń do wspierania i rozwijania ich talentów matematycznych.

Źródło, fot.: Szkoła Podstawowa w Redkowicach

Grafika 1: Wyniki I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego "Mathman"
Grafika 2: Wyniki I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego "Mathman"
Grafika 3: Wyniki I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego "Mathman"
Grafika 4: Wyniki I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego "Mathman"
Grafika 5: Wyniki I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego "Mathman"
Grafika 6: Wyniki I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego "Mathman"
Grafika 7: Wyniki I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego "Mathman"
Grafika 8: Wyniki I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego "Mathman"
Grafika 9: Wyniki I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego "Mathman"
Grafika 10: Wyniki I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego "Mathman"
Grafika 11: Wyniki I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego "Mathman"
Grafika 12: Wyniki I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego "Mathman"
Grafika 13: Wyniki I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego "Mathman"