Powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Garczegorzu

Utworzono: 06-05-2024

W dniu 6 maja 2024 r.  Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Zdzisław Chojnacki wręczył powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu Pani Alicji Guźniczak, wyłonionej w postępowaniu konkursowym. Stanowisko dyrektora zostało powierzone na okres od 1 września 2024 r. do 31 sierpnia 2029 r. 

Wójt i dyrektor szkoły pozują do zdjęcia. grafika