II FORUM SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH

Utworzono: 15-03-2023

7 marca 2023 r.  w Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”  odbyło się II Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych z Powiatu Lęborskiego. Wzięło w nim udział 11 szkół:

 • Zespół Szkół w Cewicach
 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Lęborku
 • Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO im. Krzysztofa Kolumba w Lęborku
 • Azymut Mosty Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jacka Pałkiewicza
 • Szkoła Podstawowa w Garczegorzu
 • Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu
 • Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Leśnicach
 • Szkoła Podstawowa w Redkowicach

Celem forum było stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń między szkołami z naszego powiatu oraz zaprojektowanie wspólnych działań na rzecz środowiska. Czy to się udało? Z całą pewnością tak. Dla wszystkich uczestniczących w forum był to niezwykle efektywnie spędzony czas. Uczniowie bardzo ciekawie zaprezentowali działania SU realizowane w swoich szkołach, a podczas warsztatów z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w inicjowanie i projektowanie wspólnych działań. Mimo że żadna ze stworzonych grup nigdy wcześniej ze sobą nie pracowała, to powstały plany pełne ciekawych pomysłów, a uczniowie wykazali się ogromną dojrzałością, otwartością i kreatywnością.
W forum uczestniczyli również radni Gminy Nowa Wieś Lęborska pan Roman Downar-Zapolski oraz pan Rafał Gajewski, a także inspektor ds. oświaty pani Małgorzata Markiewicz.
III Forum odbędzie się we wrześniu 2023 r.

Źródło, fot.: Szkoła Podstawowa w Redkowicach

Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników forum.
Młodzież przy tablicy typu flipchart prezentuje swoje pomysły.
Uczniowie w trakcie pracy nad zadaniem - przygotowanie planów na kolejny rok.
Uczniowie w trakcie pracy nad zadaniem - przygotowanie planów na kolejny rok.
Uczniowie w trakcie pracy nad zadaniem - przygotowanie planów na kolejny rok.
Wystąpienie dyrektor szkoły w Redkowicach i zaproszonych gości - radnych gminy.
Wystąpienie dyrektor szkoły w Redkowicach i zaproszonych gości - radnych gminy.
Wystąpienie dyrektor i pracowników szkoły w Redkowicach.