Z samorządowcami o infrastrukturze Polskich Elektrowni Jądrowych

Utworzono: 26-10-2022

O infrastrukturze towarzyszącej budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozmawiali samorządowcy podczas spotkania w wejherowskim starostwie 6 października br. Wśród głównych tematów znalazły się: stopień zaawansowania prac i współpraca z przedstawicielkami mieszkańców regionu.

To kolejne spotkanie zorganizowane z inicjatywy spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. Wśród samorządowców uczestniczących w spotkaniu obecny był Wójt Gminy Zdzisław Chojnacki oraz Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski. O wadze tematu świadczyła obecność władz samorządu wojewódzkiego, które reprezentował Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Leszek Bonna. Oprócz starosty lęborskiego, w spotkaniu uczestniczyli także włodarze powiatowi z Pucka – Jarosław Białk i współorganizatorka spotkania – Starosta Wejherowski – Gabriela Lisius. Obecni byli również wójtowie gmin Choczewo, Krokowa, Gniewino, Łęczyce, Wicko, Wejherowo i burmistrz miasta Łeba.
Dyskusja obejmowała m.in. stopień zaawansowania prac nad wybranymi elementami infrastruktury towarzyszącej elektrowni jądrowej na Pomorzu, czyli drogami dojazdowymi, połączeniami kolejowymi oraz sieciami przesyłowymi. Informacje na ich tematach przedstawiali, bezpośrednio odpowiadający za ich realizację, reprezentanci Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskich Kolei Państwowych oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Jak podkreśliła Joanna Szostek, odpowiedzialna w PEJ za komunikację i relacje z otoczeniem, powstanie elektrowni jądrowej na Pomorzu wiąże się m.in. z rozwojem szeregu elementów wchodzących w skład infrastruktury towarzyszącej tej inwestycji, co może mieć duże znaczenie dla ogólnego stanu rozwoju infrastruktury na obszarach samorządów położonych wokół inwestycji, stąd też wzajemne poznanie potrzeb, możliwości, oczekiwań oraz określenie ram współpracy z samorządami jest tak istotne.  

Źródło, fot.: Starostwo Powiatowe w Lęborku

Grafika dekoracyjna. grafika