Wypłata odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg krajowych

Utworzono: 03-04-2023

Zasady budowy dróg krajowych przez GDDKiA reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwana „Specustawą drogową”. Zapisano w niej procedury nabywania nieruchomości, wypłaty odszkodowań z tego tytułu oraz ustalania odszkodowań za szkody powstałe w związku z czasowymi zajęciami terenu. 

Źródło, fot. oraz szczegółowe informacje na temat wypłaty odszkodowań.