Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej S6 na odcinku Skórowo – Leśnice

Utworzono: 28-07-2023

Wojewoda Pomorski, działając na podstawie art. 11a i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 162), art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października
2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 25 lipca 2023 r., działając na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, wydał decyzję nr 15 zrid/2023/MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem), zlokalizowanej na określonych nieruchomościach gruntowych.

Pełna treść Obwieszczenia Wojewody Pomorskiego.

Źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku