Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie

Utworzono: 03-04-2023

Wojewoda Pomorski, zgodnie z postanowieniami art. 10, art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 11d ust. 5 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 162), niniejszym zawiadamia, iż na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, złożony na mocy pełnomocnictwa przez Pana Wojciecha Adamczyka w dniu 14.04.2022 r., uzupełniony w dniu 21.02.2023 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem)”, zlokalizowanej na poniżej określonych nieruchomościach gruntowych – działkach, położonych w województwie pomorskim.

Pełna treść Zawiadomienia o wszczęciu postępowania.

Źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku