Mapa stanu budowy dróg w województwie pomorskim

Utworzono: 03-04-2023

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prezentuje mapę stanu budowy dróg w województwie pomorskim:

https://www.gov.pl/web/gddkia/mapa-stanu-budowy-drog3?graphicName=wojew%C3%B3dztwo+pomorskie

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad