Czasowa organizacja ruchu w związku z budową drogi ekspresowej S6

Utworzono: 09-10-2023

Z dniem 12.10.2023 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu S6z5/DB/4/2023 (zatwierdzenie Starosty Lęborskiego pismem K.7121.93.2023.ZK) z dnia 04.10.2023 w zakresie drogi gminnej 122056G.
Planowane zakończenie prac oraz przywrócenie pierwotnej organizacji ruchu nastąpi w dniu: 30.06.2025 r.
Czasowa organizacja ruchu wprowadzona zostaje w związku z budową drogi ekspresowej S6.