Zaproszenie na debatę o bezpieczeństwie, również seniorów

Utworzono: 19-04-2023

Szanowni Państwo,
realizując jedno z priorytetowych zadań naszej formacji, jakim jest zacieśnianie współpracy z lokalną społecznością, zapraszamy Państwa do udziału w debacie społecznej. Celem tego spotkania jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję, bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Tematem debaty będą przede wszystkim aktualne problemy społeczne zdiagnozowane lokalnie m.in. poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Jesteśmy przekonani, że spotkanie z Państwem pozwoli nam na ustalenie, o jakich zagrożeniach należy rozmawiać w pierwszej kolejności oraz na określenie                           i zaplanowanie działań reaktywnych i zapobiegawczych odpowiadających na aktualne zagrożenia, z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowego.

Debata odbędzie się 24 kwietnia 2023 r., godz. 12:45, aula Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, ul. Kielecka 7.

Tematy debaty:

  1. Bezpieczeństwo osobiste seniorów w kontekście oszustw dokonywanych metodą „na wnuczka” i „na policjanta”.
  2. Regionalny System Ostrzegania.
  3. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
  4. Aplikacja „Moja Komenda”.
  5. Prawa konsumenta zawierającego umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Element dekoracyjny. Logo Policji. grafika