Gdzie jest schron? Wystartowała aplikacja z adresami

Utworzono: 17-04-2023

Aplikacja Schrony, od czwartku jest ogólnie dostępna na stronie Państwowej Straży Pożarnej. Pozwala ustalić adres najbliższego schronu, miejsca ukrycia lub doraźnego schronienia, a także sprawdzić jaka jest pojemność tego miejsca. Uruchomienie poprzedzone zostało inwentaryzacją, która trwała od października 2022 roku do lutego 2023 roku. Zinwentaryzowane zostały wszystkie pomieszczenia należące do instytucji państwowych, samorządowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność użyteczności publicznej. Łączna powierzchnia tych obiektów to ponad 74 mln m/kw.

W procesie inwentaryzacji uwzględniono obiekty ogólnodostępne obejmujące w szczególności:

 • garaże wielostanowiskowe o konstrukcji żelbetowej,
 • piwnice w budynkach zbudowanych w technologii żelbetowej monolitycznej,
 • piwnice budynków wykonanych w technologii wielkiej płyty,
 • tunele, przejścia i łączniki podziemne, np. między budynkami,
 • istniejące budowle umocnione (np. elementy dawnych fortyfikacji, o ile konstrukcja tych budowli nie nosi widocznych uszkodzeń, w szczególności pęknięć lub zarysowań stropu).

Łącznie zinwentaryzowano 234 735 obiektów budowlanych w kraju. Spisowi nie podlegały obiekty w budynkach prywatnych.

Budowle zostały podzielone na trzy kategorie:

 • schrony, które zdefiniowano jako budowle ochronne o obudowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej, zapewniającej ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi ze wszystkich stron.
 • miejsca ukrycia, czyli schrony niehermetyczne, wyposażone w najprostsze instalacje zapewniające ochronę osób, urządzeń i zapasów materiałowych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi z określonych stron.
 • miejsca doraźnego schronienia (MDS) chroniące m.in. przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych np. piwnice żelbetonowe, garaże podziemne, tunele, fortyfikacje, metro

Z informacji przekazanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wynika, że zinwentaryzowano:

 • 1 903 schronów, w których ukryć się może ponad 300 tys. osób,
 • 8 719 miejsc ukrycia, w których schronienie może znaleźć ponad 1,1 mln osób,
 • 224 113 miejsc doraźnego schronienia dla blisko 49 mln osób

Aplikację Schrony wkrótce będzie można ściągnąć też na telefony z systemem Android i iOs. Jak zapowiadają jej twórcy, oprócz adresu aplikacja poinformuje też, jak szybko do konkretnego schronu, miejsca ukrycia lub doraźnego schronienia może dojechać jednostka Państwowej Straży Pożarnej lub Ochotniczej Straży Pożarnej.

Źródło: prawo.pl
Fot. Pixabay.com

Schron.