Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 06-12-2022

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2022 roku o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie budżetu na 2023 rok.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do komisji.
  3. Sprawy bieżące komisji.

Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ireneusz Radtke

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej
Rafał Gajewski