Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju

Utworzono: 11-12-2023

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2023 roku o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie budżetu na 2024 rok.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do komisji.
  3. Sprawy bieżące komisji.

Przewodniczący Komisji          
Budżetu i Rozwoju
Marian Syldatk