Uwaga na oszustów z Programu "Czyste Powietrze" i dofinansowań do wymiany pieca

Utworzono: 22-06-2022

Ostrzegamy mieszkańców przed firmami wykonawczymi, które w ostatnim czasie pojawiają się na terenie naszej gminy oferując odpłatne usługi w zakresie dofinansowań do wymiany kotłów oraz sporządzenia wniosków w ramach Programu "Czyste Powietrze", powołując się na współpracę z Urzędem Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.
Gmina Nowa Wieś Lęborska, na podstawie porozumienia z WFOSiGW w Gdańsku, prowadzi nieodpłatny punkt doradczy w urzędzie gminy i nie współpracuje z żadną firmą doradczą, również w zakresie udzielania dotacji gminnych do wymiany pieców.
Mieszkańcy naszej gminy mogą za pośrednictwem tutejszego urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Element dekoracyjny. grafika