„Pomorskie OSP” – dofinansowanie dla dwóch jednostek OSP

Utworzono: 03-10-2023

28 września 2023 r. w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, tuż przed sesją Rady Gminy, Wójt Zdzisław Chojnacki oraz radna Sejmiku Województwa Pomorskiego Iwona Mielewczyk dokonali oficjalnego przekazania nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dwóm jednostkom OSP z terenu naszej gminy. 

Prezes Tadeusz Cieszkowski reprezentujący OSP w Leśnicach oraz Prezes Marcin Elwart z OSP w Nowej Wsi Lęborskiej podpisali protokoły zdawczo-odbiorcze na aparaty powietrzne MSA M1 z butlą kompozytową wraz z sygnalizatorem bezruchu. Aparaty są wymagane podczas prowadzenia działań ratowniczych w miejscach, gdzie występuje zadymienie, szkodliwe opary chemiczne lub niedobór tlenu. Zasada działania aparatu oddechowego M1 polega na dostarczaniu powietrza z butli ze sprężonym powietrzem za pomocą reduktora i automatu do maski oddechowej użytkownika. Każda jednostka otrzymała po dwa takie aparty. 

Wsparcie dla strażaków-ochotników to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców Pomorza. Dzięki programowi samorządu województwa pomorskiego – Pomorskie OSP pozyskaliśmy 20.000 zł dotacji na zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Całkowita wartość zamówienia wynosi 34.000 zł, z czego 14.000 zł stanowią środki własne Gminy Nowa Wieś Lęborska.

 

Trzech przedstawicieli OSP, Wójt gminy siedzą za stołem prezydialnym. Przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku przemawia.
Aparaty tlenowe ustawione w kartonach na stole, oznaczone tabliczką informacyjną o dofinansowaniu.
Wójt gminy w towarzystwie przedstawicieli OSP podpisuje protokół przekazania sprzętu dla OSP.
Przedstawiciele OSP, Wójt Gminy oraz przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego w gdańsku stoją z stołem prezydialnym, pozują do zdjęcia.