Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż specjalnego pożarniczego samochodu ciężarowego

Utworzono: 04-04-2024

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż specjalnego pożarniczego samochodu ciężarowego marki FSC-STARACHOWICE 244 GBAM 2.5/16/8 będącego własnością Gminy Nowa Wieś Lęborska.

1) Sprzedający: Gmina Nowa Wieś Lęborska (Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej), ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.

2) Data składania ofert: do dnia 17.04.2024 r. godz. 14:00.

3) Cena wywoławcza wynosi: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

4) Forma składanych ofert:

Oferty można złożyć w następujący sposób, w formie:

a) elektronicznej ePUAP — adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP - /ugnwl/skrytka,

b) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres urzędu gminy, decyduje data faktycznego wpływu oferty do urzędu gminy,

c) osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej – parter.

5) Miejsce i termin porównania i wyboru ofert:

Porównanie i wybór ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej - sala 117, w dniu 18.04.2024 r. o godz. 9.15 przez Komisję Przetargową powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska.

6) oględzin pojazdu jak i zapoznania się z opinią techniczną stanu technicznego i stopnia zużycia samochodu specjalnego (pożarniczego) z dnia 06.02.2024 r. można dokonać, po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin/zapoznania się z opinią techniczną, z Panią Joanną Tusk, nr tel. 598 612 428 wew. 29. (pok. 1 w urzędzie gminy),

7) Dane sprzedawanego pojazdu:

a) rodzaj - samochód specjalny pożarniczy, ciężarowy pow. 3,5 t,

b) marka– FSC-STARACHOWICE,

c) model – 244 GBAM 2.5/16/8,

d) rodzaj nadwozia - POW,

e) numer rejestracyjny - SPF 2142,

f) numer identyfikacyjny - 10427,

g) rok produkcji (złożenia) - 1987,

h) skrzynia biegów – manualna,

i) barwa nadwozia - czerwony,

j) rodzaj silnika - z zapłonem samoczynnym,

k) moc silnika - 110 kW,

l) pojemność silnika - 6842 ccm,

ł) ilość miejsc- 6,

m) data pierwszej rejestracji – 01.06.1987 r.

n) data ważności badania technicznego – 28.02.2023 r

o) stan licznika – 80899,7 km

p) data ważność ubezpieczenia OC - październik 2024 r.

8) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty, w formie wskazanej w pkt 4, do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, w terminie podanym w pkt. 2.

Pełna treść ogłoszenia ze zdjęciami

 

Wóz strażacki.