Mieszkańcy Lubowidza mogą przyłączać się do sieci kanalizacji sanitarnej

Utworzono: 13-06-2023

W związku z zakończeniem 1 etapu inwestycji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Lubowidz oraz przekazaniem jej do użytkowania na rzecz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej informujemy, że mieszkańcy zamieszkujący pod nw. adresami mogą zwracać się do GZUK o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

ul. Pomorska - Nr 2, 8, 10, 12, 12A, 14, 16, 18, 20, 22, 24
ul. Okrężna - Nr 45, 43, 43A, 42, 41, 40, 39, 36
ul. Źródlana - Nr 2, 3
ul. Rajska - (bez Nr 22, 24, 28, 30)
ul. Wspólna (cała)

Ponadto informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2023 r. planowane jest oddanie do użytku GZUK sieci kanalizacyjnej wykonanej w ramach 2 etapu robót, do której będą mogli podłączyć się mieszkańcy niżej wymienionych adresów:

ul. Okrężna - (cała)
ul. Osiedle na Wzgórzu - (cała)
ul. Źródlana - (bez nr 30)
ul. Rajska - (bez nr 35)
ul. Techniczna - (cała)
ul. Rybacka - Nr 1, 3
ul. Nadmorska - (cała)
ul. Tymiankowa - (cała)
ul. Lawędowa - (cała)
ul. Rumiankowa - (cała)
ul. Jeziorna - (cała)
ul. Spokojna - (cała)

O kolejnych adresach, które będą mogły podłączać się do wybudowanej sieci kanalizacyjnej, będziemy informować mieszkańców w przyszłych komunikatach.

Szczegółowych informacji udziela:
Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wieś Lęborskiej
ul. Młynarska 10
84-351 Nowa Wieś Lęborska
e-mail: gzuknwl@nwl.pl
Telefon kontaktowy:  598 612 264
Godziny pracy: 7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

Element dekoracyjny. Logo Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej. grafika