Konkurs plastyczny "Najpiękniejsza pisanka lub stroik Wielkanocny"

Utworzono: 13-03-2023
Grafika dekoracyjna. grafika

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA LUB STROIK WIELKANOCNY”

1. ORGANIZATOR KONKURSU
Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
ul. Lęborska 20
84-351 Nowa Wieś Lęborska
tel. 509 014 196

2. CELE KONKURSU

  • upowszechnianie, pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi
  • poznanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do zdobienia
  • aktywizacja społeczności lokalnej, prezentacja twórczości mieszkańców.

3. TEMATYKA KONKURSU: Zadaniem konkursowym jest wykonanie pisanki lub stroika wielkanocnego dowolną techniką plastyczną. Wymiary pracy: dowolne.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA: Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkoli i szkół podstawowych.

Prace prosimy dostarczać w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem pocztą lub osobiście do GOK:(obecnie siedziba dawnego przedszkola na ul. Grunwaldzkiej 6), w terminie do 24.03.2023 r.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Prace należy opatrzyć czytelną informacją zawierającą dane autora: imię i nazwisko, klasa/ wiek, adres szkoły/przedszkola, telefon kontaktowy.

Uczestnicy konkursu zgłaszając swoją pracę, akceptują niniejszy regulamin.

5. OCENA I NAGRODY: Komisja powołana przez organizatora nagrodzi trzy najlepsze prace:

- w trzech kategoriach wiekowych:

  • przedszkola,
  • uczniowie szkoły podstawowej klasy I-III,
  • uczniowie szkoły podstawowej klasy IV – VIII,

- w dwóch kategoriach tematycznych:

  • pisanka wielkanocna
  • stroik wielkanocny

Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

1) pomysłowość,

2) jakość i estetyka wykonania,

3) technika plastyczna,

4) kreatywność.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 31 marca br.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wszystkie prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej.

Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.goknwl.pl oraz w siedzibie organizatora.

Źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej