Karma dla wolnożyjących kotów

Utworzono: 30-11-2022

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska informuje, iż zakupiono ok. 280 kg karmy dla kotów wolno żyjących na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska. Każde sołectwo otrzyma ok. 13 kg karmy na dokarmienie kotów wolno żyjących w sezonie zimowym 2022/2023. 
Karma wydawana będzie przez sołtysów poszczególnych sołectw.
Opiekunowie kotów wolno żyjących (osoby, które zgłosiły koty wolno żyjące do zabiegów sterylizacji lub kastracji w latach 2020-2022) w poszczególnych sołectwach mogą zgłaszać się do sołtysów po odbiór karmy.

Paczkowana karma dla kotów. grafika