"Jak to możliwe..." Uroczystość upamiętniająca ofiary i więźniów KL Stutthof

Utworzono: 29-09-2021

Tegoroczne uroczystości upamiętniające Marsz Śmierci więźniów KL Stutthof odbyły się 26 września w miejscowościach Gęś (gmina Wicko) i Krępa Kaszubska (gmina Nowa Wieś Lęborska). 

Mszę polową w intencji ofiar Marszu Śmierci odprawił Krzysztof Kozakiewicz – proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Białogardzie. Koncelebrantami byli: ks. Władysław Palmowski, kapelan „Solidarności” i osób represjonowanych w stanie wojennym w Krakowie Nowej Hucie, zaangażowany w przywrócenie pamięci historycznej o więźniach KL Stutthof, ks. senior Alfons Formela z Bożegopola oraz ks. Czesław Kubera, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Garczegorzu.

Wśród zaproszonych gości wymieniamy, oprócz samorządowców, polityków, przedstawicieli służb mundurowych, organizacji społecznych i mieszkańców, Piotra Tarnowskiego, Dyrektora Muzeum KL Sutthof w Sztutowie. Gminę reprezentowali Pełniący Funkcję Wójta Gminy Mikołaj Bazyli Ochman, ze swoim zastępcą Wojciechem Guźniczakiem i Zdzisław Korda Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska. 

Uroczystości uświetniła obecność Kompanii Honorowej I Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego im. gen. Jerzego Jastrzębskiego i warta wystawiona przez żołnierzy tej jednostki. Po apelu poległych odczytanego przez ppr. Krzysztofa Korpusika i towarzyszącej apelowi salwie honorowej, uczestnicy uroczystości obejrzeli montaż słowno-muzyczny pt. "Jak to możliwe..." w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu, przygotowanych przez nauczycielki Bożenę Lenart i Irenę Bednarczyk.

Poczty sztandarowe wystawiły szkoły podstawowe z: Garczegorza, Nowej Wsi Lęborskiej, Łebienia, Leśnic, Redkowic, Łeby i szkoła nr 5 z Lęborka oraz szkoły średnie z Lęborka: liceum ogólnokształcące nr 1  i liceum ogólnokształcące nr 2.

Delegacje złożyły wieńce i wiązanki przed pomnikiem pamięci. Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani odśpiewali Rotę - najbardziej znaną pieśń patriotyczną. Po uroczystości zainteresowani mogli zwiedzić Izbę Pamięci w Krępie Kaszubskiej, a na wszystkich zebranych czekała ciepła grochówka.

Wójt Gminy dziękuje wszystkim szanownym gościom, pocztom sztandarowym za uczestnictwo w uroczystości oraz tym, którzy przyczynili się do jej przygotowania. Szczególne podziękowania Wójt kieruje do uczniów, nauczycieli i dyrekcji Zespołu Szkół w Garczegorzu im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof, prowadzących uroczystość: Edwarda Nagórskiego i Krzysztofa Pruszaka oraz mieszkańców Krępy Kaszubskiej i tych, którzy na co dzień pamiętają i opiekują się tym historycznym miejscem.

Uczestnicy uroczystości i zaproszeni goście na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej.
Cmentarz w Krępie kaszubskiej przygotowany do rozpoczęcia uroczystości.
Uczestnicy uroczystości i zaproszeni goście na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej.
Uczestnicy uroczystości na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej.
Szpaler pocztów sztandarowych szkół podstawowych i średnich.
Uczestnicy uroczystości na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej.
Uczniowie szkoły podstawowej w Garczegorzu podczas montażu słowno-muzycznego.
Kompania podczas salwy honorowej.
Wieniec składa Pełniący Funkcję Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska, jego zastępca, Przewodniczący Rady Gminy.
Wiązankę składają Wicestarosta Lęborski i Przewodniczący Rady Powiatu.
Wiązankę składa delegacja dyrektorów nowowiejskich placówek oświatowych.
Uczestnicy składający wieńce przy pomniku pamięci ofiar.
Dyrektor Muzeum w Sztutowie z uczennicami szkoły podstawowej w Garczegorzu składają znicze.
Wyprowadzenie kompanii honorowej.
Uczestnicy uroczystości przy polowej grochówce.