Informacja o wyznaczeniu osoby do pełnienia funkcji Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 20-07-2021

Informujemy, że z dniem 16.07.2021 roku, na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wyznaczył Pana Mikołaja Bazylego Ochmana do pełnienia funkcji Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

Wójt Mikołaj Bazyli Ochman. grafika