Gmina Nowa Wieś Lęborska z dotacją na rozwój przedszkoli

Utworzono: 14-05-2024

Dziś (14 maja) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podpisano umowy o dofinansowanie 15 projektów związanych z edukacją przedszkolną ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027. Wśród nich znalazło się zadanie pn. „Przedszkola z klasą w gminie Nowa Wieś Lęborska - etap 2”, które nasz samorząd zrealizuje wraz z partnerami – Fundacją Lokalną i przedsiębiorstwem „Mapa Edukacji”.

W uroczystym wydarzeniu z udziałem Marszałka Województwa Pomorskiego naszą gminę reprezentował Wójt Gminy – Szymon Medalion oraz Bogusława Gulewicz – Skarbnik Gminy.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie celem projektu jest utworzenie 36 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowa Wieś Lęborska do 31.12.2025 roku poprzez realizację następujących zadań:

  • zatrudnienie 2 nauczycieli, przeprowadzenie prac remontowych i zakup wyposażenia w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego w celu utworzenia 36 nowych miejsc przedszkolnych;
  • realizacja dodatkowych zajęć dla 132 dzieci przy użyciu specjalnie dobranych pomocy dydaktycznych i terapeutycznych będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby tych dzieci;
  • realizacja szkoleń dla 16 nauczycielek podnoszących ich kompetencje i umiejętności w zakresie ww. problemów i potrzeb dzieci oraz zapewnienie możliwości konsultacji ze specjalistami po zakończeniu szkoleń.

Projekt skierowany jest do 16 nauczycielek oraz 132 dzieci objętych edukacją przedszkolną w 7 Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego w Gminie Nowa Wieś Lęborska.

Warto podkreślić, że pozyskanie blisko 2 mln zł unijnej dotacji nie byłoby możliwe bez zaangażowania partnerów, którzy aktywnie wspierają rozwój edukacji przedszkolnej w regionie.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 2 081 115,31 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 873 003,77 zł

Źródło - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Grafika 2: Gmina Nowa Wieś Lęborska z dotacją na rozwój przedszkoli
Grafika 3: Gmina Nowa Wieś Lęborska z dotacją na rozwój przedszkoli
Grafika 4: Gmina Nowa Wieś Lęborska z dotacją na rozwój przedszkoli