Dofinansowania do zabiegów w lasach prywatnych

Utworzono: 10-07-2024

Starostwo Powiatowe w Lęborku informuje właścicieli lasów prywatnych, że do 31 lipca 2024 r. mogą ubiegać się o dofinansowania do zabiegów w lasach prywatnych.

W sytuacji gdy drzewostan ma minimum 11 i nie więcej niż 60 lat, przewidziano pomoc na zwiększanie bioróżnorodności. Środki z dotacji mogą zostać przeznaczone na:

  • przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie,
  • dolesianie luk lub odnowienie uszkodzonego drzewostanu,
  • wprowadzenie podszytu, założenie remizy lub strefy ekotonowej,
  • cięcia pielęgnacyjne,
  • zabiegi ochronne przed zwierzyną.
     

Stawki pomocy podajemy w załączniku. Jeśli rolnik ma np. kilkunasto­letni las o powierzchni 0,8 ha położony w warunkach korzystnych, na wykonanie cięć pielęgnacyjnych na całej powierzchni może otrzymać 1253 zł, a jeśli chciałby na połowie lasu odnowić uszkodzony drzewostan – 6554 zł.

Zachęcamy do skorzystania z programu!

Dodatkowe informacje na temat wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych można otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Zdjęcie poglądowe.