Szacowanie strat spowodowanych przez przymrozki

Utworzono: 13-07-2023

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska informuje, że Wojewoda Pomorski powołał komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez przymrozki wiosenne, które miały miejsce maj-czerwiec 2023 r. na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska.

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez PRZYMROZKI WIOSENNE będzie przeprowadzane przez komisję powołaną przez wojewodę w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód oraz nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Do dnia 20.07.2023 r. (czwartek) do godziny 15.30 przyjmowane będą wnioski o szacowanie szkód w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska (pok. nr 3).

Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 składanego do ARiMR.

Informujemy, że szacunku strat dokonuje się na wniosek osób fizycznych i prawnych prowadzących gospodarstwo rolne i działy specjalne produkcji rolnej, ubiegających się o kredyty bankowe na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych z dopłatą do ich oprocentowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub innych form pomocy Państwa przewidzianych w przypadku wystąpienia strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.