Ogłoszenie dla właścicieli lasów

Utworzono: 12-10-2017

Ogłoszenie dla właścicieli lasów.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych uruchomił środki finansowe na realizację działań w zdewastowanych na skutek nawałnicy w sierpniu br. lasach niepaństwowych stanowiących własność osób fizycznych.

Pomoc obejmuje m.in. usuwanie złomów i wywrotów oraz czyszczenie powierzchni z łatwopalnej biomasy. W związku z powyższym właściciele lasów będący osobami fizycznymi mogą ubiegać się o wynagrodzenie według ustalonych zasad (uporządkowanie zdewastowanych obszarów leśnych warunkuje możliwość przystąpienia do dalszych prac związanych z odtworzeniem zniszczonego lasu). Wsparcie nie dotyczy pokrywania kosztów zagospodarowania i ochrony związanej z odnowieniem obszarów leśnych.

Grafika 1: Ogłoszenie dla właścicieli lasów