Można składać wnioski na inwestycje nawadniania w gospodarstwach rolnych

Utworzono: 01-07-2020

Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają czas na złożenie wniosku do 20 lipca 2020r. Wsparcie realizowane jest w ramach programu „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” w obszarze nawadnianie w gospodarstwie.

O pomoc w ramach tego mechanizmu wsparcia może ubiegać się rolnik (np. osoba fizyczna), m.in. jeśli jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha i nie większej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej chyba, że prowadzi dział specjalny produkcji rolnej.

Szczegółowe informacje znajdują się pod niżej podanymi linkami:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wspieramy-rolnikow-w-obszarze-nawadniania.htmlhttps://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wspieramy-rolnikow-w-obszarze-nawadniania.html

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html