Konsultacje projektu Uchwały - uprawa maku i konopi włóknistych

Utworzono: 17-01-2018
Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopii włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w województwie pomorskim. Uwagi i wnioski do projektu uchwały należy składać na załączonym formularzu w terminie do 22 stycznia 2018 roku.
Grafika 1: Konsultacje projektu Uchwały - uprawa maku i konopi włóknistych