Komunikat dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Utworzono: 21-08-2017

Starostwo Powiatowe w Lęborku informuje, że usuwanie złomów i wywrotów, po wichurze, która w nocy z piątku na sobotę (11/12 sierpnia) przeszła nad naszym terenem, w lasach prywatnych zgodnie z zapisami ustawy o lasach należy do obowiązków właścicieli lasów i nie wymaga uzyskania decyzji administracyjnej.

Prace te należy jednak pisemnie zgłosić leśniczemu nadzorującemu dany obszar lub do Starostwa Powiatowego w Lęborku.

W zgłoszeniu należy podać numer działki, miejscowość, obręb geodezyjny, szacunkową powierzchnię lasu oraz w miarę możliwości numer oddziału leśnego, ilość drewna i dokumentację fotograficzną.

Osoby poszkodowane mogą zwrócić się z wnioskiem do Starosty Lęborskiego o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanów zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej (wniosek w załączeniu poniżej).

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Lęborku, tel. 598632845.

Grafika 1: Komunikat dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa